top of page

Makaleler

Makine Değerlemesinde üretim hatları, makine ve ekipmanlar, taşıt araçları ve iş makineleri, elektronik cihazlar, yardımcı tesisatlar , ofis mobilya ve mefruşatlar gibi demirbaşlar ayrı ayrı olarak değerlendirilmektedir. Makine Değerleme raporları; makine ekipmanlarının 2. el piyasasındaki alım-satım işlemleri, şirket defter değeri ve firmanın UFRS’ye uygun değer tespiti, sigortalama için değer tespiti, yönetim değişiklikleri ve mevcut makine parkının gerçek değerinin tespiti için ve makine ekipman parklarının teminata konu olması durumunda kredi talepleri için, yurtiçi/yurtdışı iş ortaklıklarının vuku bulduğu durumlarda, tedarikçi iş birlikleri gibi durumlarda ihtiyaç duyulmaktadır.

01

Makine Değerlemesinin Önemi

Milliyet Gazetesi, 13.08.2016

Değerlemede, makine ve ekipmanın fiziki özellikleri ve genel kondisyonu dikkate alınır. Değerlemeye konu makinelerin kapasitesi, seri numarası, markası, modeli, imalat tarihi gibi veriler temin edilir, ekipman fotoğraflanır, fiziki özellikleri yerinde incelenir ve gerekli bilgiler tespit edildikten sonra.....

02

Makinelerin Tekil olarak  teminata konu olması

Forever Atrticle, 11.10.2016

Makine degerlemesi ve makinelerin teminat olarak kullanılmasında  önemli adımların atılması gerekmekte iken taşınır makinelerinteminat olarak  rehinine ilişkin tüm yasal düzenlemelerin tek bir kanuni düzenleme haline getirilmesi ve makinelerin zilyetliğini devretmeksizin teminat olarak kullanılmasına, rehin olarak alınan varlığa 

03

Makine Raporlarını kimler hazırlar?

Kref.net, 01.06.2016

Makine tesis değerleme raporu hazırlayan eksperlerin öncelikle değerleme kavramına vakıf olmaları çok önemlidir. Konusunda uzman olan spk lisanslı makine mühendisleri, spk lisanslı makine yüksek mühendisleri, gemi inşaat mühendisleri, endüstri mühendisleri ağırlıklı olarak çalışan sektörde eksperler tercihan SPK lisanslı makine mühendisi olmalı ve aşağıda belirtilmiş olan çalışmaları makine değerleme raporu hazırlamaları beklenmektedir.

04

Makine Ekspertiz Rapor Örneği

Blogspot.com, 15.08.2015

Makine değerleme raporu içerisinde başlıca aşağıdaki ana başlıklar bulunmaktadır.

1. Rapor Başlığı

2. İçindekiler

3. Raporun hazırlanma amacı

4. Tanımlar

05

Şirketlerde Marka Değerlemesi Önemi

MAkine Dünyası, 12.06.2015

Günümüzde birçok firma hem maddi varlıkları ile hem de maddi olmayan varlıkları ile dikkate alınmaktadır. Şirketlerin ticaret ünvanından sonra marka ismi ön plana çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar; reklam ve diğer tanıtımlar sayesinde insanların aklında markaların yer ettiğini .....

06

Makine Değerleme Uzmanı nasıl olunur?

Cengizdegerleme, 12.07.2016

En sık karşılaşılan sorulardan biri makine değerleme uzmanı nasıl olunur olarak karşımıza çıkmaktadır. Makine Değerleme uzmanlığı veya eksperlik ile ilgili genel düşünce sürekli işinizi sürdürürken arada değerleme çalışması yaparak ek gelir elde etmek veya eksper olarak rahat bir şekilde çok güzel paralar kazanılacağı, makine değerleme uzmanı maaşının yüksek olduğu .....

07

Değerleme nedir, ne değildir !

MAkine Dünyası, 04.02.2017

Değerleme nedir, nasıl yapılır ve ne işe yarar, gibi sorularınız var ise Genel anlamda, degerleme bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerleme günündeki olası değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirlenmesi işlemidir. Değerleme konusu olarak; .....

08

Yeşil Bina nedir, değerlemesi nasıl yapılır

Cengizdegerleme, 22.07.2017

Konutta trend “yeşil bina”da yaşamak olup artık ev sahibi olmak isteyenlerin dikkat ettikleri kriterlerden biri de yeşil binada yaşayabilmek olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda bir trend haline gelen yeşil binalarda yaşamak hem enerji hem de ekonomik tasarruf sağlamaktadır. 'yeşil bina' olabilmenin 8 kriteri...

09

SPK rapor formatı nasıl olmalı

Cengizdegerleme, 10.03.2017

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", yayımlanarak yürülüğr girmiştir. Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerleme...

10

Yatırım teşvikli makinelerin teminat altına alınması

Cengizdegerleme, 08.05.2017

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine techizatlar ile ilgili bazı kısıtlamalar bulunmakta olup yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olması halinde serbesttir...

11

Risk analizi Önemi

Cengizdegerleme, 21.05.2017

Global ısınma ile birlikte Türkiyeninde içerisinde bulunduğu Akdeniz çanağı içerisinde ki ülkelerde mevsimler arası geçişlerin çok daha sert olduğu gözlemlenmektedir. Dikkat edecek olurnursa özellikle son yıllarda ilkbahar ve sonbaharların yarısının yaz gibi yarısının ise kış gibi geçtiği yavaş ....

12

Menkul ve makine değerlemesinin UFRS kapsamında yeniden değerleme ve enflasyon düzenlemesi uygulamalarının, hukuksal yaklaşım içerisinde irdelenmesi

Cengizdegerleme, 09.01.2021

SPK UFRS kapsaminda yeniden degerleme ve enflasyon duzenlemesi ve ufrs menkul degerlemesi, ufrs makine degerlemesi konularında mizan ve bilançoların düzelebilmesi amacıyla vergi bilançosu ile bağımsız denetim bilançosunun birbirine yaklaşması için ufrs kapsamında yeniden değerleme ....

bottom of page